Opiekun medyczny

Policealna Szkoła Medyczna

Opiekun medyczny to ze względu na postępujące w Polsce i na świecie przemiany cywilizacyjne zawód mający przed sobą pewną przyszłość. Starzejące się społeczeństwa i jednocześnie coraz dłuższy okres życia człowieka sprawiają, że będzie wzrastało zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze wśród osób starszych i chorych. Obecnie wiele placówek opieki zdrowotnej sygnalizuje braki kadrowe średniego personelu medycznego. W Policealnej Szkole Medycznej Patronus przygotujesz się kompleksowo, by profesjonalnie świadczyć usługi jako Opiekun medyczny. 

Okres nauki

1,5 roku

Tryb zajęć

Zaoczny

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Opłaty

Kierunek darmowy

Predyspozycje do pracy w zawodzie Technik administracji:

Przykładowe przedmioty na kierunku Technik administracji:

Przyszłość zawodowa absolwenta:

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zawodzie:

0 %
Kobiety
0 %
Mężczyźni