Technik administracji

Technik administracji posiada kompetencje w zakresie prowadzenia biura, sekretariatu czy kancelarii. Absolwent tego kierunku w Policealnej Szkole Zawodowej Patronus nie tylko potrafi czuwać nad właściwym obiegiem dokumentów w każdej organizacji, ale także posiada niezbędną wiedzę w zakresie sporządzania pism, notatek, protokołów i tworzenia prezentacji w oparciu o dane i analizy. W ramach nauki tego przedmiotu posiądziesz wiedzę w zakresie administracji, finansów i prawa pracy. Zapoznaj się ze szczegółami i zapisz już dziś!

Okres nauki

2 lata

Tryb zajęć

Zaoczny

Uzyskany tytuł

Technik administracji

Opłaty

Kierunek darmowy

Predyspozycje do pracy w zawodzie Technik administracji:

Przykładowe przedmioty na kierunku Technik administracji:

Przyszłość zawodowa absolwenta:

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zawodzie:

0 %
Kobiety
0 %
Mężczyźni