Technik BHP

Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to osoba, której nie może zabraknąć w żadnym zakładzie pracy, gdzie zatrudnienie wynosi ponad 100 pracowników. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pracodawca ma wówczas obowiązek powołać odrębną komórkę, zwaną „służbą BHP”. Pozostałe firmy zatrudniające pracowników są zobowiązane do przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń oraz instruktarzy w zakresie BHP. Absolwenci tego kierunku w Szkole dla Dorosłych Patronus mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach każdej branży, instytucjach publicznych, a także świadczyć usługi w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Okres nauki

1,5 roku

Tryb zajęć

Zaoczny

Uzyskany tytuł

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Opłaty

Kierunek darmowy

Predyspozycje do pracy w zawodzie Technik BHP:

Przykładowe przedmioty na kierunku Technik BHP:

Przyszłość zawodowa absolwenta:

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zawodzie:

0 %
Kobiety
0 %
Mężczyźni