Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy organizuje swoim pacjentom zajęcia o charakterze ruchowym, artystycznym i relaksacyjnym. Może to być np. forma warsztatów, zajęć rekreacyjnych, czy sportowych. Ten rodzaj terapii zazwyczaj ma na celu przywrócenie zdolności poznawczych i motorycznych. W Policealnej Szkole Medycznej Patronus poznasz różne rodzaje pracy z pacjentem, np: arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i inne. Jeżeli masz w sobie duże pokłady empatii i lubisz pomagać innym, ten zawód jest dla Ciebie! 

Okres nauki

2 lata

Tryb zajęć

Zaoczny

Uzyskany tytuł

Terapeuta zajęciowy

Opłaty

Kierunek darmowy

Predyspozycje do pracy w zawodzie Technik administracji:

Przykładowe przedmioty na kierunku Opiekunka dziecięca:

Przyszłość zawodowa absolwenta:

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zawodzie:

0 %
Kobiety
0 %
Mężczyźni