Język migowy to atut na rynku pracy

W coraz większym stopniu instytucje, firmy i miejsca publiczne są dostosowywane do potrzeb osób niesłyszących i niemych. Znajomość języka migowego może więc stanowić dodatkowy atut kandydata na rynku pracy. W szkole dla dorosłych Patronus polski język migowy (PJM) jest wykładany na kierunkach prowadzonych w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Każdy, kto chce nauczyć się polskiego oraz amerykańskiego języka migowego może skorzystać z darmowych 47 lekcji na platformie edukacyjnej migam.pl.